onsdag 8 februari 2012

Karthago ska förstöras!

På Sicilien får man den grekiska kulturen av bara farten. Grekerna var på 700-talet f. Kr. missionärer, som genom att bygga storslagna tempel i andra länder, ville sprida makten för sina gudar. Ett område som valdes för att bygga staden Akropolis med sju magnifika byggnader, var Selinunte (döpt efter vildväxande selleri) på Siciliens västra sydkust. En enorm, 50 m hög mur, stöttar staden, som då hade 300.000 invånare. Gatorna var vinkelräta och lagda så att havsvinden skulle blåsa genom staden, enda sättet att hålla folket fria från malaria. Det fanns huvudgator med butiker, matställen, marknadsplatser, skrivstugor och templen tjänade både som gudstjänstlokaler och banker!
Utanför Akropolis fanns ett tempel, där gudinnan Demeter och andra fruktbarhetsgudinnor tillbads, troligen  i samband med begravningar. Och ännu en km bort finns det bäst bevarade templet, medan resterna av två byggnader ligger som ett stort plockepinn över markerna. Man är säker på att det är jordbävningar som raserat de templen.

Det underbart vackra, mest välbevarade templet med 46 pelare.
Yttermåttet är 114x54 meter - det är väl en fotbollsplan?
B leker Atlas och hjälper till med renoveringen av templen.
Bara rester återstår av det stolta Akropolis, där tre tempel låg i sutteräng ner mot havet.Astrid vilar sig vid den enorma mur, som stöttade stadens östra kant.

I nuvarande Tunisien, fanns Karthago, grundat år 814 f.Kr. av feniciska drottningen Dido, som flydde hit när hennes makthungrige bror, Pygmalion, dödat hennes man. Fenicierna var ett mäktigt folk, som med sina handelsfartyg behärskade västra delen av Medelhavet. De behövde ha tillgång till välbelägna hamnar och skövlade vilt, när  de hittade lämpliga platser. Karthago hade flera kända krigare, bl a Hannibal med elefanterna. Rom och Karthago var i ständiga krig med varandra och det var Roms ledare, Cato d.ä. som avslutade alla tal med: "för övrigt anser jag att Karthago ska förstöras." År 409 f Kr anföll karthagerna Selinunte och utrotade befolkningen där. Akropolis lämnades åt sitt öde och täcktes med sand och växtlighet och först på 1900-talet började utgrävningarna av denna enorma, grekiska bosättning.
Hajen 3?

Inte nog med att de högg ut exakt runda, koniska stenblock,  de högg ett hål, som skulle passa till en tapp
och mellan pelarbitarnas ytor kunde man knappt få in ett smörpapper!
Vildselleri

Här har man med enkla verktyg, mejslat ut ett runt och koniskt format stenblock.


 En mil från Selinunte ligger Cave di Cusa, stenbrottet där man hämtade allt byggmaterial till templen. En lång rygg med kalksten, sysselsatte dåtida ingenjörer och tusentals slavar, som med enkla verktyg, på plats högg ut och formade pelare och andra detaljer. Hur de klarade att ta ut stycken ur bergväggarna och sedan forma dem till koniska bitar, som sedan skulle passa exakt på byggplatserna - det är något som vi inte kan fatta! Bitarna, som ligger spridda på ett stort område, är bearbetade i olika stadier, när de lämnades och alla som arbetade där flydde hals över huvud undan karthagerna.
Hur klarade man att överhuvudtaget, flytta och frakta dessa enorma stenblock?
Här har de mejslat ut ett stort block, kvar har blivit en fin soffa till nyfikna turister.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar